Już wkrótce w tym miejscu powstanie blog dotyczący tworzenia stron internetowych!
Tematem przewodnim będzie Wordpress, między innymi:

 • Motywy.
 • Wtyczki oraz tworzenie własnych wtyczek.
 • Wykorzystanie motywów potomnych.
 • Skrypty PHP oraz stylowanie za pomocą CSS-a.
 • Gimp oraz Inkscape - praktyczne wykorzystanie narzędzi graficznych.
 • Wszelkie inne zagadnienia dotyczące tworzenia stron internetowych.

A blog about creating websites will be created here soon!
The theme will be Wordpress, including:

 • Themes.
 • Plugins and creating your own plugins.
 • Use of child themes.
 • PHP scripts and CSS styling.
 • Gimp and Inkscape - practical use of graphic tools.
 • Any other website development considerations.